Polityka prywatności klubautomatyka.pl

Witaj! Cieszymy się, że zajrzałeś tutaj w celu dbałości o swoje dane osobowe. Przygotowaliśmy krótki dokument, który w wyczerpujący i przejrzysty sposób prezentuje sposób przetwarzania danych osobowych na forum www.klubautomatyka.pl.
Niniejsza polityka prywatności powstała w formie odpowiadającej forum internetowym tj. w pytaniach i odpowiedziach.
Jeżeli jednak jakakolwiek kwestia dotycząca polityki prywatności okaże się nie jasna, albo nasunął się wątpliwości związane z niniejszym dokumentem skontaktuj się z Marcinem marcin.faszczewski@iautomatyka.pl lub Rafałem rafal.kupinski@iautomatyka.pl celem wyjaśnienia powstałych wątpliwości.

I. INFORMACJE OGÓLNE.

 1. Kto jest Administratorem Danych Osobowych na www.klubautomatyka.pl ?
  Współadministratorami Twoich danych osobowych są: iAutomatyka Marcin Faszczewski oraz iAutomatyka Rafał Kupiński spółka cywilna z siedzibą w Białymstoku, ul.Fabryczna 24/3, NIP: 5423265091. Oznacza to, że przysługujące prawa z zakresu ochrony danych osobowych wynikające z niniejszej polityki prywatności oraz obowiązującego prawa możesz wykonywać względem obu współadministratorów.

 2. Z kim i w jaki sposób mogę skontaktować się w przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych lub polityki prywatności?
  W powyższych kwestiach, w dowolnym momencie skontaktować się możesz z Rafałem Kupińskim – rafal.kupinski@iautomatyka.pl lub Marcinem Faszczewskim - marcin.faszczewski@iautomatyka.pl.

 3. Jakie posiadam uprawnienia względem ochrony danych osobowych?
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). (dalej: RODO)” przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych – czyli prawo do wstrzymania przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych,
  • Prawo dostępu do swoich danych osobowych – czyli prawo do informacji dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych oraz w momencie ich przetwarzania do otrzymania kopii danych osobowych,
  • Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych – jeżeli Twoje dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe masz prawo do ich poprawienia. Niektóre zmiany będą wymagać weryfikacji.
  • Prawo do bycia zapomnianym – prawo to daje Tobie możliwość usunięcia wszystkich danych, które zostały zgromadzone w naszej bazie danych na Twój temat jeżeli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane.
  • Prawo do cofnięcia zgody – w każdej chwili przysługuje Ci prawo do cofnięcia każdej zgody, którą wyraziłeś w momencie dokonywania określonych czynności takich jak np. rejestracja czy wszelkie usługi i funkcjonalności oferowane przez Lento.pl. Zmiana dotycząca Twoich zgód nie może pociągać żadnych konsekwencji, jednakże cofnięcie ich może spowodować uniemożliwienie dalszego korzystania z usługi lub funkcjonalności, które wymagają cofniętej zgody zgodnie z art 7 ust. 3 RODO.
  • Prawo do sprzeciwu wykorzystania danych – w każdym momencie masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych . Sprzeciw wobec wykorzystywania danych, będzie również oznaczać Twoją rezygnację z otrzymywania powiadomień, związanych ze świadczeniem dostępnych usług w ramach serwisu oraz przy wysyłaniu komunikatów marketingowych w formie wiadomości e-mail dotyczących wdrożonych produktów. Sprzeciw może skutkować usunięciem Twoich danych, jeżeli nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych zgodnie z art. 21 RODO.
  • Prawo do przesłania danych innemu podmiotowi – Jeżeli tego sobie życzysz masz prawo do otrzymania swoich danych, które zostały przez nas zebrane i przesłać je do innego administratora danych osobowych. Na twoją prośbę, dane te będą przez nas przesłane pod warunkiem możliwości technicznych do takiego przesyłu. W takim przypadku, zgromadzone przez nas dane będą przekazane jako plik zapisany w powszechnie używanym formacie (np. csv) i przekazane bezpośrednio wskazanemu administratorowi zgodnie z art. 20 RODO.

 4. Czy moje dane osobowe są bezpieczne?
  Tak. Gwarantujemy poufność i bezpieczeństwo przekazanych nam danych osobowych. Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.

 5. Czy moje dane osobowe są przetwarzane przez inne podmioty?
  Tak. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez naszych usługodawców, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz realizacji zamówień. Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie środków ochrony dostoswanych do obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo.

 6. Jakie podmioty mogą przetwarzać moje dane?

• Smarthost Sp. z o.o., ul. Partyzantów 1, 42-217 Częstochowa,
NIP: 573-287-48-47 w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
• GetResponse Sp. z o.o. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk, Polska, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000187388, NIP: 9581468984, kapitał zakładowy: 5 558 787 złotych w celach zapisywania się do Newslettera, wysyłanie Newslettera, tworzenie grup odbiorców.
• Firmao Polska Sp z o.o. NIP: 7252063825 REGON: 101503556, 90-223 Łódź ul. Rewolucji 1905 roku 82 w celu korzystania z poczty e-mail oraz systemu CRM

Ponadto, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym.

 1. W jakim zakresie mogą być przetwarzane moje dane na forum?

Wszystko zależy od tego jakie podejmiesz działania na forum. Jeżeli:

• Zarejestrujesz konto użytkownika to w formularzu rejestracyjnym będziesz musiał podać następujące dane: adres e-mail, nazwa konta, pełna nazwa (może być to imię i nazwisko), hasło, specjalizacja, branża, wiek, województwo, opcjonalnie link do LinkedIn. Podanie tych danych jest
dobrowolne, jednak niezbędne do założenia konta. Dane podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane są w celu rejestracji konta. Podstawą prawną ich przetwarzania w celu rejestracji jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane te przetwarzane będą przez czas istnienia konta, o ile wcześniej nie dokonasz jego usunięcia. Istnieje możliwość sprostowania podanych danych celu założenia konta w dowolnym momencie. Istnieje także możliwość przenoszenia danych, o których mowa w art. 20 RODO. Musisz wiedzieć, że usunięcie konta użytkownika nie oznacza usunięcia podanych danych z naszej bazy danych. Przechowujemy powyższe dane w naszym uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na przykład w celu wykazania udzielenia przez Ciebie zgody do założenia konta w naszym serwisie.

• Podczas rejestracji wyrazisz zgodę na wysyłkę newsletter’a – Opcja wysyłki newslttera dostępna jest tylko zarejestrowanym użytkownikom klubu automatyka. W przypadku zapisania się do newslettera za pośrednictwem formularza rejestracji konta użytkownika musisz przekazać nam takie dane jak adres e-mail oraz imię. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne, by zapisać się i korzystać z newsletter. Dane przekazane przez Ciebie podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Dane te przetwarzane będą przez czas istnienia newslettera, o ile wcześniej nie zrezygnujesz z jego otrzymywania. Pamiętaj jednak, że rezygnacja nie oznacza usunięcia danych z bazy. Dlaczego? Ponieważ podane przez Ciebie dane przechowujemy w systemie mailingowym w celu obrony przed możliwymi roszczeniami związanymi z wysyłką newslttera, np. jako sposób wykazania udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera. Stanowi to nasz uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli chciałbyś zmienić swoje dane w wysyłce newslettera, istnieje możliwość ich sprostowania w każdej chwili. Ponadto, aby dopełnić formalności informujemy, że przysługuje Tobie prawo do przenoszenia danych, o których mowa w art. 20 RODO.

 1. Czy na forum wykorzystywane są pliki Cookies? Jeżeli tak, to w jakim celu?

Tak jak na większości stron internetowych wykorzystujemy pliki cookies. Cookies spełniają wiele przydatnych funkcji m.in.: zapewniają bezpieczeństwo podczas uwierzytelniania użytkowników, wpływają na procesy i wydajność korzystania z Forum, tworzenia statystyk.

 1. Czy mogę samodzielnie podjąć decyzję o wykorzystywaniu plików cookies odnośnie mojej przeglądarki?

Tak, podczas pierwszej wizyty na Forum u dołu Strony wyświetla się komunikat dotyczący stosowania plików cookies i już na tym poziomie możesz zdecydować czy wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies, czy też nie. Jeżeli zmienisz zdanie względem wykorzystania plików cookies w dowolnym momencie możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki tj. możesz całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies, żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. ! Należy jednak pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu z Forum.

 1. Jakie pliki cookies wykorzystujecie?

Cookies własne – w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz
Cookies podmiotów trzecich:

 • Google Analytics – obsługiwany jest dzięki Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prace i działania na danych z Google Analytics realizujemy w oparciu o nasz prawny i uzasadniony interes w celach statystycznych oraz w celu optymalizacji strony internetowej. Uznajemy za konieczne wskazać, że Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z tej strony, a zgromadzone informacje są przekazywane do serwerów siedziby Google’a i tam też są przechowywane. Informujemy, że dokonujemy anonimizacji adresu IP przez co przed przekazaniem jest on skracany. W wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP przekazywany jest do serwera Google’a i tam jest skracany. Jeżeli nie chcesz by pliki cookies na naszej stronie rejestrowały dane dotyczące Twojego ruchu na stronie możesz zainstalować odpowiednią do tego wtyczkę dostępną na stronie: Strona pobierania dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics,
 • YouTube – osadzamy na Stronie wideo w związku z tym wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA dotyczące usługi YouTube. Pliki cookies ładowane są z chwilą odtwarzania wideo. Jeżeli chcesz uniknąć wykorzystywania plików cookies w tym zakresie, to nie odtwarzaj wideo. Odtworzenie wideo skutkuje przesłaniem informacji wraz z Twoim IP przez Twoją przeglądarkę do Google. Jeżeli jednak odtwarzając wideo, jesteś zalogowany do serwisu Google, to usługodawca nie tylko otrzyma Twój adres IP, ale będzie mógł bezpośrednio przyporządkować ten ruch na naszej Stronie do Twojego profilu Google.
 • Facebook Pixel – narzędzie dostarczone i obsługiwane przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook Pixel pozwala nam kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy oraz ogólny content. Dzieje się to na podstawie informacji zgromadzonych przez Facebook Pixel, który odczytuje Twój ruch i zachowanie na stronie. Zebrane informacje przekazywane są i przechowywane w serwerach Facebooka. Powyższe dane zebrane w ramach tego narzędzia są anonimowe. Oznacza to, że nie możemy Ciebie zidentyfikować,