Balice: MAPS – system wizualizacji SCADA Mitsubishi Electric


Czas trwania: 2 dni
Cena: 200 euro / os / dzień

Dla grup zorganizowanych do 8 osób cena za szkolenie wynosi 800 euro / grupa / dzień.

Agenda:

Pierwszy dzień – godz. 10:00 – 16:00
• Wprowadzenie. Architektura systemu
• Aplikacja MAPS Designer. Zakładanie projektu
• Agent. Definicja i konfiguracja
• Projektowanie ekranów
• Przegląd dostępnych obiektów i ich właściwości
• Praca z obiektami wektorowymi
• Nawigacja projektu
• Aplikacja MAPS Operator. Tryb runtime projektu
• Skanowanie wartości z PLC. Konfiguracja driverów komunikacyjnych
• Wizardy i szablony. Wbudowane oraz własne
• Używanie Spider’ów. Połączenia między obiektami
• Symulator projektu

Drugi dzień – godz. 9:00 – 16:00
• Logowanie danych oraz wykresy
• Alarmy i Zdarzenia. Kontrolka Alarm Viewer
• Alarmy historyczne
• Archiwizacja danych. Obsługa baz danych
• Konfiguracja i obsługa SQL Server
• Logowanie danych z użyciem dedykowanych Agentów
• Receptury
• Zabezpieczenia użytkowników i grup. Profile i dostępy
• Tworzenie skryptów
zapisy:
http://news.mpl.pl/szkolenie/0062/