EASY w przewietrzaniu garażu przykład zastosowania

Chciałbym przedstawić Wam układ który kiedyś zrealizowałem na małym PLC jakim jest EASY. Projekt steruje pracą układu wentylacyjnego jednego z garaży podziemnych.


Do projektu został użyty sterownik EASY 719-AB-RC zasilany napięciem stałym 24VDC. Sterownik posiada:
12 wejść cyfrowych, 6 wyjść przekaźnikowych, 4 wejścia analogowe oraz 4 wyjścia analogowe
image

Rys.1. Sterownik EASY 719-AB-RC

DETEKTOR TLENKU WĘGLA (CO)
Układ wykorzystuje detektor tlenku węgla(CO) w powietrzu w obiektach użyteczności publicznej, szczególnie w garażach zamkniętych.

image

Rys. 2. Czujnik COMAG 3.1

OBSŁUGA UKŁADU AUTOMATYKI

Układ automatyki steruje pracą układu wentylacyjnego garażu przy pomocy sterownika EASY.

Łącznikiem sterującym S1 wybierany jest rodzaj sterowania (STOP, START (II bieg), AUTO).

Wybór Opis
Stop - zatrzymanie pracy wentylatorów,
Start (II bieg) - załączenie wentylatorów do pracy ciągłej na II biegu,
Auto - załączenie wentylatorów do pracy w systemie czuwania(od detektorów CO, czujek rozmieszczonych w garażu podziemnym).

Łącznik S1 przełączony na tryb STOP:

Zatrzymanie pracy wentylatorów wyciągowych.

Łącznik S1 przełączony na tryb START (II bieg):

Po załączeniu sterowania następuje uruchomienie wentylatora wyciągowego do pracy na II biegu.

Łącznik S1 przełączony na tryb AUTO:

Po załączeniu sterowania następuje ustawienie układu w stan gotowości.

Załączenie wentylatora na I bieg następuje w przypadku:

  • przekroczenia stężenia tlenku węgla CO o I próg pomiarowy (sygnał z detektora CO )
  • załączenie oświetlenia
  • otwarcie bramy

Przełączenie układu na II bieg następuje w przypadku:

  • przekroczenia stężenia tlenku węgla CO o II próg pomiarowy (sygnał z detektora CO)
  • awarii detektora CO

Praca wentylatorów sygnalizowana jest na wyświetlaczu sterownika oraz na elewacji szafy
zasilająco-sterującej kontrolką zieloną.

Wystąpienie awarii zasilania wentylatorów lub inne stany awaryjne instalacji (awaria czujnika CO) sygnalizowane są kontrolką czerwoną H3 (alarm zbiorczy, sygnał ciągły) oraz odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu sterownika.

Przekroczenie stężenia tlenku węgla CO o I próg pomiarowy – brak sygnalizacji
Przekroczenie stężenia tlenku węgla CO o II próg pomiarowy – sygnalizacja na zewnętrznej tablicy
sygnalizacyjnej

Po zaniku sygnału z detektora CO układ powraca do stanu początkowego po czasie zwłoki.
Natomiast w pozostałych przypadkach (załączenie oświetlenia, otwarcie bramy) układ powraca do
stanu początkowego bez zwłoki czasowej.

Podłączenie wejść i wyjść.

Podłączenie wejść

I1 – przekaźnik alarmu pożarowego
I2 – presostat wentylatora 1
I3 – presostat wentylatora 2
I4 – presostat filtra 1
I6 – oświetlenie
I7 – detektor CO – I próg
I8 – detektor CO – II próg
I9 – awaria detektora CO
I10 – tryb AUTO
I11 – tryb ręczny
I12 – klapy przeciw pożarowe

Podłączenie wyjść

Q1 – załączenie wentylatora I bieg
Q2 – załączenie wentylatora II bieg
Q3 – awaria zbiorcza (czerwona lampka)
Q4 – przekroczony II próg CO

Praca w trybie ręcznym

image
Rys. 4. Praca w trybie ręcznym - stan wejść
image
Rys. 5. Praca w trybie ręcznym - widok wyświetlacza

Praca w trybie automatycznym

image
Rys. 6. Praca w trybie automatycznym - stan wejść
image
Rys. 7. Praca w trybie automatycznym - widok wyświetlacza

Niedrożny filtr

image
Rys. 8. Niedrożny filtr - stan wejść
image
Rys. 9. Niedrożny filtr - widok wyświetlacza

Awaria detektora CO

image
Rys. 10. Awaria detektora CO - stan wejść
image
image
Rys. 11. Awaria detektora CO - widok wyświetlacza

Detektor CO I bieg

image
Rys. 12. Przekroczony I poziom detektor CO - stan wejść
image
image
Rys. 13. Przekroczony I poziom detektor CO - widok wyświetlacza

Detektor CO II bieg

image
Rys. 14. Przekroczony II poziom detektor CO - stan wejść
image
image
Rys. 15. Przekroczony II poziom detektor CO - widok wyświetlacza

Wydłużona praca

Po ustaniu alarmu na detektorze I bądź II progu wentylator nadal pracuje zadany czas aby „wydmuchać” powietrze z CO dla lepszego komfortu użytkowników garażu.

image
Rys. 16. Wydłużona praca - widok wyświetlacza

Widok rozdzielnicy


Rys. 17. Wygląd rozdzielnicy

Podsumowanie:

W tym artykule opisałem podstawowe i najważniejsze funkcję centralki odpowiedzialnej za oddymianie garażu. Jak sami widzicie sterownik EASY spokojnie jest w stanie sprostać tym wymaganiom.

Zgłaszam ten artykuł do konkursu iautomatyka.pl i akceptuje jego regulamin.

5lajków

Fajny projekt!
Zgaduję, że HMI w oparciu o LabVIEW? :smiley:

1lajk

Dzięki. Pamiętam, że klient chciał wtedy wersję “bardzo budżetową” tego układu. Na elewacji rozdzielnicy była jedynie czerwona lampa informująca o awarii zbiorczej. Aby podejrzeć stan pracy niestety trzeba było zajrzeć do wnętrza rozdzielnicy i sprawdzić co jest na wyświetlaczu EASiaka :slight_smile: Ale tak jak piszesz pewnie bym wtedy posiłkował się LabVIEW do zrobienia HMI :slight_smile:

Fajny projekt oby więcej takich przykładów w klubie :smiley::+1::man_technologist:

2lajki

Grzegorz. Użyłeś słowa układ oddymiania chyba raczej przewietrzania bo układ oddymiania to grubsza sprawa projekt strażaka :wink: układ SAP +układ zasilania sterowania wentylatorami wszystko certyfikowane przez CNBOP. Przewietrzanie powyżej 11 stanowisk ale mniej niż 1500m2

@grabek Faktycznie rozpędziłem się i dałem zły tytuł :wink: Jest to układ przewietrzania. Systemy sterowania do instalacji oddymiających obwarowane są wieloma wytycznymi i certyfikatami przez co niewiele firm się tym na co dzień zajmuje. Ten układ, który opisałem działa w kilku miejscach ale faktycznie jest to tylko system przewietrzania. Dzięki za czujność :wink:

Gratulujemy! :slight_smile:

Parac została wyróżniona w Konkursie iAutomatyka - edycja listopad 2019.

Nagrodę dostarcza ambasador konkursu - firma iAutomatyka.pl