easyE4 w aplikacji dozowania cieczy

Cześć klubowicze

Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić ciekawy przykład zastosowania małego sterownika plc easyE4 z ekranem hmi w aplikacji dozowania cieczy.

W internecie natknąłem się na kilka sterowników dozowania np.

Aplikacja dozowania cieczy głównie przeznaczona jest do automatycznego dozowania zaprogramowanej przez użytkownika ilości cieczy w litrach. Wykorzystywana jest np.
w przemyśle spożywczym, w rolnictwie, w procesie produkcji betonu, w wodociągach i kanalizacji, w przemyśle chemicznym itp.

Zasada działania sterownika w skrócie polega na tym, że operator ustawia na sterowniku wartość zadaną w litrach, następnie przyciskiem start uruchamia dozowanie. Sterownik otwiera elektrozawór i zlicza impulsy z wodomierza. Po odliczeniu ustawionej ilości litrów, sterownik zamyka elektrozawór.

Do mojej aplikacji zastosowałem sterownik easyE4-AC-12RC1, napięcie zasilania
100-240VAC/DC posiada ekran hmi oraz osiem wejść i cztery wyjścia przekaźnikowe.
easyE4%20230vac

Opis wejść sterownika easyE4 :

I1 – przycisk start
I2 – przycisk stop
podwojny-przycisk-wl-wyl-i-o-zielony-czerwony-vert

I3 – impulsator wodomierza
Impulsator wodomierza zlicza impulsy w zakresie jeden impuls na jeden litr cieczy

wodomierz%20z%20impulsatorem-horz

I4 – przycisk reset (niebieski)

I5 – przełącznik pracy auto-0-ręczny

Opis wyjść sterownika easyE4 :

Q1 – elektrozawór z cewką 230VAC NZ (bez napięcia normalnie zamknięty)

elektrozaw%C3%B3r%20nz-horz

Q2 – lampka led 230VAC zielona (praca)
Q3 – lampka led 230VAC niebieska (koniec dozowania)

led%20ziel_nieb-vert

Cały zestaw powinien ładnie zmieścić się w takiej oto obudowie :

Zasada działania programu sterownika easyE4 :

Przełącznik sterowania auto-0-ręczny ustawiamy w pozycję „auto”. Na sterowniku easyE4 zaczyna migać niebieska lampka led „koniec dozowania”. Wciskamy przycisk „alt” i strzałkami ustawiamy wartość zadaną w przedziale od 1 do 9999 litrów cieczy. Wybór akceptujemy przyciskiem „ok” na sterowniku. Następnie przyciskamy przycisk „start”, następuje odliczenie czasu zwłoki, ustawionego na 5 sekund, w trakcie odliczania zwłoki lampka zielona led miga, na ekranie hmi widoczny jest odliczany czas do startu dozowania. Po odliczeniu czasu zwłoki sterownik otwiera elektrozawór i zaczyna zliczać impulsy z impulsatora wodomierza pomiarowego. W trakcie dozowania lampka zielona led świeci światłem ciągłym a na ekranie hmi sterownika miga napis „dozowanie cieczy”. Gdy sterownik zliczy ustawioną przez operatora liczbę litrów zamyka elektrozawór, lampka zielona led nie świeci. Miga lampka niebieska led informując operatora o zakończeniu procesu dozowania cieczy. Na panelu hmi sterownika easyE4 miga informacja „koniec dozowania”, wartość zliczonych litrów zostaje wyzerowana przez program. W trakcie dozowania przyciskiem „stop” można zatrzymać proces dozowania a następnie wznowić bez kasowania przepompowanej cieczy lub przyciskiem „reset” wyzerować aktualny stan zliczonych litrów.

Program dla sterownika napisałem w języku ladder. W programie użyłem między innymi jednego bloku licznika C01, jednego bloku tekstowego wyświetlacza D01 oraz trzech bloków przekaźnika czasowego T01, T02, T03.

Widok panelu hmi sterownika easyE4 po zakończeniu procesu dozowania :
hmi%20koniec%20dozowania-vert

Widok panelu hmi sterownika easyE4 w trakcie dozowania cieczy :
hmi%20start%20dozowania-horz

Oczywiście można by pokusić się o ekrany alarmowe na wypadek zacięcia się elektrozaworu, braku cieczy do dozowania itp. Można nawet zrezygnować z przycisków i lampek led wtedy mamy do dyspozycji jeszcze mniejsze obudowy. Sygnały startu, stopu, resetu można przecież zadawać z klawiatury sterownika easyE4. Wszystkie potrzebne informacje easyE4 wyświetla na ekranie hmi.

Chciałem pokazać Wam tym przykładowym projektem, że easyE4 idealnie się nadaje do takich zastosowań wystarczy dodać do tego wbudowany web serwer i mamy zdalny podgląd i możliwość sterowania procesem przez internet :slight_smile:

Na koniec tego artykułu zapraszam wszystkich klubowiczów i osoby zainteresowane do oglądnięcia krótkiego filmu prezentującego symulację dozowania cieczy z wykorzystaniem sterownika plc easyE4 w programie easy soft.

Zgłaszam ten artykuł do Konkursu iautomatyka.pl i akceptuję jego regulamin.

3lajki

Gratulujemy :slight_smile:

Praca została wyróżmniona w konkursie iAutomatyka edycja Styczeń 2020

Nagrodę dostarcza ambasador konkursu - firma

image

1lajk