EasyE4 w hydroforni przykład zastosowania

EasyE4 w hydroforni przykład zastosowania

Chciałbym dzisiaj przedstawić Wam prosty przykład zastosowania małego plc do sterowania pompami w małej hydroforni. Do przykładowego projektu użyłem sterownika easyE4 DC-12TC1 zasilanego napięciem stałym 24VDC. Sterownik posiada 8 wejść z czego 4 wejścia mogą zostać wykorzystane jako wejścia analogowe 0-10VDC, 4 wyjścia tranzystorowe.

Jak działa nasza hydrofornia :

W hydroforni zamontowane są dwie pompy 400VAC o mocy 3 kW każda.
Przetwornik ciśnienia o zakresie pomiarowym od 0-16 bar przekazuje do sterownika na wejście analogowe I5 informację o aktualnym ciśnieniu po stronie tłocznej zastawu hydroforowego. Ciśnienie załączenia i wyłączenia pompy ustawiane jest na sterowniku przez obsługę. Wciskamy przycisk alt a następnie strzałkami : lewo, prawo, góra, dół ustawiamy wymagane wartości. W danej chwili pracuje jedna pompa druga jest pompą rezerwową. Dodatkowo co 24 godziny sterownik zamienia pompy. Na rurociągu ssawnym i tłocznym zamontowane są presostaty ciśnienia. Zabezpieczają one pompy przy braku wody lub za dużym ciśnieniu w rurociągu tłocznym gdyby doszło do awarii przetwornika ciśnienia. Do wejścia I1 sterownika podłączony jest impulsator zamontowany na wodomierzu. Odczyt stanu wodomierza zestawu hydroforowego możemy odczytać na wyświetlaczu lcd sterownika easyE4. Waga impulsu to 10 litrów. Podłączając modem gsm możemy wysyłać smsy alarmowe. Sterownik ma wbudowany port ethernet, możemy wysyłać emaile alarmowe lub wykorzystać webserwer wbudowany w sterownik easy do podglądu informacji wyświetlanych na lcd sterownika. Do wejść sterownika możemy podłączyć sygnały z wyłączników silnikowych pomp, przełączniki pracy automatycznej itp.


Na zdjęciu mamy widok hydroforni przed modernizacją. Pompy sterowane były manometrem KFM EM3.

Przykładowy przetwornik ciśnienia :

Nakładka impulsowa wodomierza :
cyble%20sensor%20v2

Przetwornik ciśnienia z nakładką wodomierzową i wodomierzem na rurociągu tłocznym zestawu hydroforowego :

Widok przycisków i ekranu lcd sterownika easyE4 w programie easy soft :

Pierwsza linijka lcd pokazuje ciśnienie mierzone przetwornikiem ciśnienia na rurociągu tłocznym.

Druga linijka lcd przedstawia ciśnienie tłoczenia w postaci wskaźnika słupkowego.

Trzecia linijka lcd tutaj ustawiamy ciśnienie załączenia pompy.

Czwarta linijka lcd tutaj ustawiamy ciśnienie wyłączenia pompy.

Piąta linijka lcd przedstawia nam stan wodomierza.

Szósta linijka lcd informuje o pracy pompy.

W sterowniku możemy zamontować kartę microsd do zapisu stanu pracy wejść i wyjść tzw data logger. W programie blok DL01.

Na koniec tego artykułu zapraszam do oglądnięcia krótkiego filmu prezentującego jeden z możliwych przykładów symulacji pracy hydroforni, ustawienie ciśnienia zał oraz wył pompy, symulację pracy przetwornika ciśnienia oraz pomiaru impulsów z wodomierza.

Zgłaszam ten artykuł do konkursu iautomatyka.pl i akceptuje jego regulamin.

2lajki

Gratulujemy :slight_smile:

Praca została wyróżniona w konkursie iAutomatyka edycja październik 2019 :slight_smile:

Nagrodę dostarcza firma: