EasyE4 w oczyszczalni ścieków przykład zastosowania

Chciałbym dzisiaj przedstawić Wam prosty a zarazem ciekawy przykład zastosowania małego plc jakim niewątpliwie jest easyE4w oczyszczalni ścieków.

Projekt, który przedstawię to wizualizacja na ekranie sterownika easyE4 :

  • zawartości tlenu rozpuszczonego w jednostce mg/l z czujnika umieszczonego w komorze tlenowej,
  • temperatury ścieków w stopniach Celsjusza z czujnika umieszczonego w komorze tlenowej,
  • przepływu ścieków w jednostce m3/h z przepływomierza umieszczonego w komorze pomiarowej oczyszczalni ścieków.

Do przykładowego projektu użyłem sterownika z wyświetlaczem lcd easyE4 DC12TC1 zasilanego napięciem 24VDC. Sterownik wyposażony jest w osiem wejść z których cztery mogą pracować jako wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 0-10VDC, cztery wyjścia tranzystorowe.

W projekcie wykorzystamy trzy wejścia analogowe oznaczone jako I5, I6, I7 oraz jedno wyjście tranzystorowe Q1do sygnalizacji stanów alarmowych z przepływomierza.
easye4dc

Podłączenie wejść w sterowniku :

I5 - sygnał z wyjścia analogowego 0-10VDC sterownika Senco

(pomiar tlenu w zakresie od 0 do 10 mg/l)

I6 - sygnał z wyjścia analogowego 0-10VDC sterownika Senco

(pomiar temperatury w zakresie od 0 do 50 stopni Celsjusza)

I7 - sygnał z wyjścia analogowego 0-10VDC sterownika CRP-04

(pomiar przepływu w zakresie od 0 do 100 m3/h)

Podłączenie wyjść w sterowniku :

Q1 - zasilanie sygnalizatora alarmowego przepływu

alarm gdy przepływ ścieków < 2 m3/h oraz

alarm gdy przepływ ścieków > 40 m3/h

Tlenomierz Senco i pomiar zawartości tlenu oraz temperatury :

Przemysłowy zestaw pomiaru tlenu Senco przeznaczony jest do ciągłych pomiarów stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie, ściekach i innych roztworach wodnych.

Tlenomierz przemysłowy Senco przetwarza sygnał z czujnika tlenu na wielkość mierzoną.

Miernik ten wyświetla zawartość tlenu rozpuszczonego i temperatury ścieków w komorze tlenowej biobloku. Wyposażony jest w prądowe i napięciowe wyjścia analogowe o programowalnym zakresie, posiada także możliwość sterowania urządzeniami zewnętrznymi przy pomocy przekaźników.

Czujnik tlenowy :

Czujnik tlenowy jest zasadniczym elementem zestawu pomiarowego tlenu rozpuszczonego.
W trakcie zachodzącej na elektrodach reakcji chemicznej redukcji tlenu generuje on
mierzalny sygnał prądowy. Czujnik zamontowany jest w komorze tlenowej biobloku.

Konstrukcja czujnika oparta jest na ogniwie Clarka. Czujnik składa się z platynowej katody i srebrnej anody zanurzonych w elektrolicie i oddzielonych od roztworu gazoprzepuszczalną membraną. Dyfundujący przez membranę tlen ulega redukcji na spolaryzowanej ujemnie katodzie, a powstały w wyniku reakcji chemicznej prąd jest proporcjonalny do stężenia tlenu rozpuszczonego. Czujnik posiada wbudowany termistor kompensujący wpływ temperatury na sygnał czujnika.

Na zdjęciu widoczny zestaw do pomiaru tlenu rozpuszczonego

Przepływomierz CRP-04 oraz sonda pomiarowa :

Pomiar natężenia przepływu cieczy w kanale otwartym oparty jest o przeliczenia wysokości spiętrzania cieczy przed zwężką Venturiego lub przegrodą pomiarową na wartość natężenia przepływu.

Przepływomierz do kanałów otwartych składa się z :

  • magnetycznej sondy poziomu SMP-03
  • elementu spiętrzającego zwężki Venturiego lub przegrody pomiarowej
  • rejestratora pomiarowego CRP-04

Rejestrator pomiarowy CRP-04 z wyjściami analogowymi

Komora pomiarowa przepływomierza z sondą magnetyczną SMP-03 oraz zwężką Venturiego do pomiaru objętościowego przepływu ścieków dopływających do oczyszczalni.

Widok ekranu sterownika easyE4 w trakcie normalnej pracy w programie easy soft :

Pierwsza linijka lcd odczyt zawartości tlenu rozpuszczonego w komorze tlenowej biobloku w mg/l z wyjścia analogowego nr 1 tlenomierza Senco.
Druga linijka lcd odczyt temperatury ścieków w komorze tlenowej biobloku w stopniach Celsujsza z wyjścia analogowego nr 2 tlenomierza Senco.
Trzecia linijka lcd odczyt przepływu chwilowego w m3/h z wyjścia analogowego rejestratora przepływu CRP-04.

Widok ekranu sterownika lcd w stanie alarmu : przepływ chwilowy < 2 m3/h

Widok ekranu sterownika lcd w stanie alarmu : przepływ chwilowy > 40 m3/h

W trakcie stanów alarmowych uruchamiane jest wyjście tranzystorowe Q1 w trybie pulsacyjnym 0.5 s praca 0.5 s przerwa do sterowania sygnalizatora optycznego. Sterownik możemy podłączyć do sieci ethernet i wykorzystać wbudowany webserwer do podglądu stanów wejść i wyjść oraz informacji wyświetlanych na ekranie sterownika easyE4 na komputerze, tablecie, smartfonie. Możemy skonfigurować sterownik aby wysyłał meile alarmowe oraz skorzystać z platformy IFTTT.

Na koniec tego artykułu zapraszam do oglądnięcia krótkiego filmu przedstawiającego jeden z możliwych przykładów wykorzystania sterownika plc easyE4 w oczyszczalni ścieków. Odczyty parametrów z wyjść analogowych tlenomierza oraz przepływomierza.


Zgłaszam ten artykuł do konkursu iautomatyka.pl i akceptuje jego regulamin.
2lajki

Ciekawy projekt. Zastosowanie w nim easye E4 wydaje się strzałem w 10, chyba dzięki temu, że 4 ostatnie wejścia są uniwersalne. To znaczy, mogą być cyfrowe lub analogowe.

Jakieś trudności napotkałeś przy tej realizacji?

1lajk

Dokładnie tak easyE4 to świetny sterownik plc do małych projektów automatyki jak również do nauki programowania :smiley: Większych trudności nie napotkałem. Już myślę nad nowym zastosowaniem tego małego Wariata :man_technologist::+1:

Kolega po fachu kiedyś powiedział mi że montuję g…o do g…a, gdy robiłem sterowanie do dmuchawy na oczyszczalni a dzisiaj bramy wjazdowe odpala na Easy :stuck_out_tongue:

3lajki

easyE4 robi robotę :man_technologist::muscle::+1:

1lajk

Cześć, powiedz mi jak robisz personalizację wyświetlacza. Pozdrawiam

Cześć
Co dokładnie masz na myśli ? W programie easy soft w edytorze bloku tekstowego ustawiasz sobie co chcesz wyświetlić na ekranie easyE4.

1lajk

Oki, dzięki bardzo! Właśnie tego szukałem🙂

1lajk

Gratulujemy! :slight_smile:

Parac została wyróżniona w Konkursie iAutomatyka - edycja listopad 2019.

Nagrodę dostarcza ambasador konkursu - firma LAPP

pobrane