Forum kupców i dostawców - Industry Suppliers


Industry Suppliers to II edycja spotkań zakupowych z limitowaną liczbą miejsc w ramach forum kupców i dostawców przemysłu: 3.-4. października 2019, Wrocław

Jej celem jest umożliwianie nawiązania bezpośrednich kontaktów handlowych pomiędzy firmami regionu w celu ustalenia potencjału współpracy pomiędzy nimi… Szczególnie zapraszamy: przedstawicieli supply chain management, działy zakupów, sprzedaży, jakości, utrzymania ruchu, jak i kierownictwo firmy.

Cel działań i korzyści:

  • weryfikacja i porównanie aktualnych dostawców w stosunku do rynku,
  • znalezienie nowych kanałów sprzedaży, nowych klientów, nowej branży do dalszego rozwoju,
  • budowanie osobistych relacji z klientami i dostawcami,
  • zróżnicowanie rynku zaopatrzenia i uniezależnianie się od dominujących dostawców,
  • zróżnicowanie rynku sprzedaży i uniezależnianie się od dominujących klientów lub branż,
  • zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa firmy

Przedstawiciele nabywców zainteresowani są nawiązywaniem kontaktów z dostawcami produktów i usług w zakresie:

  • materiałów bezpośrednich: do wyrobu finalnego,
  • materiałów pośrednich: części zamiennych i produktów do działów maintenance, jakości, produkcji;
  • usług skierowanych do procesów utrzymania ruchu, zarządzania obiektem, zapewnienia jakości, produkcji.

Więcej informacji znajdziecie na stronie: https://www.industry-suppliers.pl/