Komunikacja GSM a GPRS

Czy ktoś potrafi jasno przedstawić różnicę w modułach komunikacyjnych GSM i GPRS w automatyce przemysłowej?
Wiadomo że GPRS to pakietowe przesyłanie danych w sieci GSM.
Producenci różnie nazywają swoje moduły GSM, GSM/GPRS, GPRS itp.
Czy można stworzyć jasną klasyfikację które modułu mają określone funkcjonalności?

Taki ogólny zarys - GSM to środowisko a GPRS usługa. Polecam artykuł:
https://www.inventia.pl/moduly-telemetryczne-gsmgprs/