Kurs SISTEMA - Bezpieczeństwo w systemach sterowania


Od momentu wprowadzenia normy PN-EN ISO 13849-1 minęło już prawie 15 lat, a norma ta nadal jest słabo rozumiana przez producentów maszyn. Jeśli ktoś zajmuje się projektowaniem maszyn, nie obejdzie się bez konieczności zabezpieczenia stref niebezpiecznych takimi urządzeniami jak blokady bezpieczeństwa, optoelektroniczne urządzenia bezpieczeństwa (kurtyny, bariery, skanery), czy urządzenia sterowania oburęcznego.

Projektowanie części sterowania odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wymaga znajomości normy PN-EN ISO 13849-1 oraz PN-EN ISO 13849-2. Udowodnienie, że część obwodu sterowania odpowiedzialna za bezpieczeństwo jest zgodna z wymaganiami zasadniczymi należy do obowiązku producenta maszyny. Oprogramowanie SISTEMA wspomaga projektanta w spełnieniu tego obowiązku.
Zadaniem kursu SISTEMA jest nie tylko przedstawienie możliwości oprogramowania, ale również przekazanie tej trudnej wiedzy w takiej formie, aby każemu było łatwiej zacząć. Zapraszam do zapoznania się z kursem.

Część 1: trochę teorii przed rozpoczęciem kursu SISTEMA
Część 2: schemat blokowy funkcji bezpieczeństwa
Część 3: początki z oprogramowaniem SISTEMA
Część 4: Bloki i elementy w SISTEMA
Część 5: Architektura dwukanałowa funkcji bezpieczeństwa
Część 6: uszkodzenia powodowane wspólną przyczyną CCF

2lajki