Model transmitancyjny

mam czwórnik RCRC, u1-wymuszenie u2-odpowiedź, jak wyznaczyć model transmitancyjny, mamy r1, c1, r2, c2