Panel TP Comfort kasowanie alarmów

Czy istnieje możliwość kasowania (acknowledge) alarmów po przez skrypt VB w panelach Siemensa?