Politechnika Warszawska, Programowanie kompaktowych sterowników iQ-F w środowisku GX Works3

Czas trwania: 2 dni
Cena: 200 euro / os / dzień
Wymagania: znajomość podstaw programowania sterowników PLC
Dla grup zorganizowanych do 8 osób cena za szkolenie wynosi 800 euro / grupa / dzień.

Agenda:
Pierwszy dzień – godz. 10:00 – 16:00
• Wprowadzenie do sterowników PLC i środowiska GX Works3
• Konfiguracja sprzętowa sterownika. Komunikacja z PLC
• Programowanie w języku FBD. Operacje na bitach i słowach. Typy danych
• Zmienne lokalne i globalne
• Operacje arytmetyczne i logiczne
• Liczniki i timery
• Struktury jako własny typ danych
• Tablice danych
• Funkcje i bloki funkcyjne
• Obsługa bibliotek
• Zabezpieczenie i ochrona projektu
Drugi dzień – godz. 9:00 – 16:00
• Rozszerzone informacje na temat sterowników serii iQ-F
• Możliwości rozbudowy o dodatkowe moduły
• Omówienie funkcji wbudowanych sterowników serii iQ-F
• Wbudowane wejścia analogowe. Konfiguracja i obsługa
• Architektura i typy wykonywania programów. Przykłady
• Obsługa przerwań
• Wykonanie programu typu Fixed Scan
• Szybki licznik. Praca w różnych trybach
• Pozycjonowanie. Wyjście PWM
• Komunikacja szeregowa i Ethernet. Dostępne protokoły
• Diagnostyka sterownika i programu. Obsługa błędów

Zapisy:
http://news.mpl.pl/szkolenie/0031/