Targi EuroLab i CrimeLab 2020 - nowy termin niebawem

Laboratoria na straży bezpieczeństwa w dobie zagrożeń

na Targach EuroLab i CrimeLab 2020

Bezustanne zmagania ośrodków badawczych z całego świata z dynamicznie postępującymi zmianami klimatycznymi, intensywne prace nad szczepionkami czy pokonaniem nowotworów uzmysławiają, jak ważną rolę pełnią współcześnie laboratoria. To w ich zaciszu pracuje się nad zagadnieniami, które mogą zmieniać losy ludzkości, a odpowiednie wyposażenie wpływa na tempo i jakość badań. Sprawdzone rozwiązania oraz innowacyjny sprzęt dla laboratoriów oraz działów R&D zostaną zaprezentowane podczas 22. Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych oraz 9. Targów Techniki Kryminalistycznej CrimeLab, 17-19 marca 2020 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Temu najważniejszemu wydarzeniu branży laboratoryjnej w Polsce towarzyszy bogaty program merytorycznych szkoleń, konferencji i wykładów, a także „Dni dla Ziemi”, poświęcone ochronie środowiska naturalnego.

W EuroLab i CrimeLab weźmie udział ponad 150 wystawców posiadających produkty, rozwiązania oraz technologie dla laboratoriów i działów R&D, a także zajmujących się serwisem, obsługą urządzeń, szkoleniami i doradztwem technicznym. Podczas Targów można dowiedzieć się, jak zaprojektować, zmodernizować i wyposażyć laboratorium. EuroLab i CrimeLab to doskonała okazja, aby nie tylko zobaczyć, ale często także przetestować sprzęt laboratoryjny, optyczny, kontrolno-pomiarowy, urządzenia do badań miejsca zdarzenia, dokumentowania, zabezpieczania i prezentacji materiału dowodowego. Prezentowane są tu akcesoria i aparatura analityczna, meble i elementy wyposażenia laboratoriów, substancje chemiczne, odczynniki, gazy, testy, naczynia, w tym szkło laboratoryjne, profesjonalne środki czystości i odzież ochronna. Można zapoznać się ze sprzętem, systemami i technologiami wspomagającymi monitorowanie zanieczyszczeń, analizę gleb i wód gruntowych, analizę powietrza, emisję gazów cieplarnianych.

Szkolenia, konferencje i wykłady

Targom towarzyszy bogaty program merytoryczny, składający się ze szkoleń, wykładów i konferencji, przygotowanych we współpracy z czołowymi instytucjami i organizacjami naukowymi oraz wystawcami.

Jednym z istotnych tematów poruszanych podczas EuroLab i CrimeLab będzie normalizacja. Polskie Centrum Akredytacji organizuje seminarium, przybliżające jego uczestnikom postanowienia normy ISO/IEC 17025, która definiuje i określa zakres oraz przedmiot działalności laboratoryjnej laboratoriów, a także wynikających z tych wymagań praktycznych konsekwencji dotyczących współpracy laboratoriów z klientami. Przedmiotem wydarzenia będzie również przedstawianie (formułowanie) wyników badań, wzorcowań i pomiarów w wydawanych dokumentach (raportach). W ramach seminarium, omówione zostaną wymagania dla akredytowanych laboratoriów.

Po raz pierwszy na targach Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji zorganizuje konferencję poświęconą akredytacji na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz roli i zadaniom tej instytucji w resorcie obrony narodowej.

Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB oraz Polski Komitet Normalizacyjny, podczas organizowanej w ramach targów konferencji „Problemy laboratoriów” przybliżą uczestnikom praktyczne wdrożenia wybranych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz wskażą kierunki doskonalenia.

Udział w konferencjach to także okazja do zdobycia punktów edukacyjnych przyznawanych przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych. Możliwość taką daje uczestnictwo w konferencji pt. „Przygotowane zalecenia PTDL dla praktyki klinicznej i diagnostyki laboratoryjnej” organizowanej przez Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej.

W programie targów znajdzie się również konferencja organizowana przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna z Krakowa. Jej tematem będzie rozwój technologiczny i jego wpływ na sposób pracy i opiniowania biegłych z różnych zakresów nauk sądowych a także metody badania dowodów cyfrowych oraz znaczenie zapewnienia jakości badań.

Tegoroczna edycja EuroLab przyniesie odpowiedzi na pytania związane z prawidłową sanityzacją stref czystości, wymaganiami dotyczącymi dezynfekcji obszarów krytycznych oraz planami higieny i usługami profesjonalnymi w zakresie przygotowania pomieszczeń clean room do pracy. Tematyka ta zostanie poruszona podczas sesji z ekspertami oraz warsztatów pod hasłem „Utrzymanie czystości pomieszczeń clean room w kontekście procesów sanityzacji i dezynfekcji” organizowanych przez CR Konsulting.

Dni dla Ziemi

Jeden z celów strategicznych i wyzwań nie tylko Europy, ale całego świata, stanowi ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. W ich realizację zaangażowane są laboratoria, a tematyka ta szczególnie bliska jest organizatorom targów. Z tego względu podczas EuroLab/ CrimeLab odbędą się „Dni dla Ziemi”, czyli konferencje i wykłady poświęcone rozwiązywaniu problemów ekologicznych na poziomie laboratoriów.

Łacińska sentencja Primum non nocere (łac. „po pierwsze nie szkodzić”), jedna z naczelnych zasad etycznych w lecznictwie, idealnie wpisuje się w konwencję konferencji „Stop SMOG – sposoby eliminacji zanieczyszczeń chemicznych z laboratoriów”, organizowanej przez portal Laboratoria.net. Podczas spotkania zostaną przedstawione między innymi metody filtracji powietrza odciąganego znad stanowisk badawczych w analizach z użyciem cząstek stałych oraz skoncentrowanych lub gorących substancji chemicznych.

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy przygotował konferencję „#Środowisko Życiem”. Prelegenci zaprezentują funkcję, jaką pełnią laboratoria badawcze w ochronie środowiska, w szczególności w zakresie oceny jego stanu i monitoringu. W programie przewidziano dwie sesje, podczas których zostanie przedstawiona i omówiona rola, przetwarzanie, interpretacja oraz zastosowanie wyników informujących o stanie środowiska, a także zasady dostosowania laboratoriów do wymagań metodycznych i jakościowych z uwzględnieniem przepisów prawnych.

W przygotowanie „Dni dla Ziemi” zaangażowały się także organizacje pozarządowe. CE2 Centrum Edukacji zaprezentuje „Kalendarium realizacji wymagań prawnych ochrony środowiska dla laboratoriów”. Podczas tego wydarzenia omówione zostaną między innymi kardynalne zasady oraz podstawy prawne wymagań w zakresie ochrony środowiska. Poruszona zostanie również problematyka ochrony powietrza oraz klimatyzacji i F-gazów, ochrony wód, a także odpadów w laboratoriach. Z kolei Centrum UNEP/GRID-Warszawa zaproponuje cykl Przybornik Menedżera „Klimat (n)a Biznes”.

Szczegółowy program „Dni dla Ziemi” : » DNI DLA ZIEMI.

Prestiżowe konkursy podczas EuroLab/ CrimeLab

Wystawcy będą mogli wziąć udział w licznych konkursach odbywających się podczas targów. Firmy mogą zgłosić swoje produkty i zawalczyć o prestiżowe Grand Prix Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Cztery niezależne komisje wyróżnią natomiast najlepszą ofertę 22. Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2020 w kategoriach: laboratoryjna aparatura pomiarowa, wyposażenie laboratorium, wyposażenie laboratorium diagnostycznego, wyposażenie laboratorium „Clean Room”. Wybrane także zostanie najbardziej oryginalne i profesjonalne stoisko targowe.

Patronatem Honorowym Targi objęli: Mirosława Stachowiak-Różecka Poseł na Sejm RP, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Jarosław Gowin Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Jerzy Duszyński Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz dr hab. inż. Radosław Wiśniewski Prezes Głównego Urzędu Miar.

Więcej informacji: targieurolab.pl.