Warszawa, Programowanie modułowych sterowników iQ-R w środowisku GX Works3


Czas trwania: 2 dni
Cena: 200 euro / os / dzień
Wymagania: znajomość podstaw programowania sterowników PLC

Dla grup zorganizowanych do 8 osób cena za szkolenie wynosi 800 euro / grupa / dzień.

Agenda:

Pierwszy dzień – godz. 10:00 – 16:00
• Wprowadzenie do sterowników PLC i środowiska GX Works3
• Konfiguracja sprzętowa sterownika. Komunikacja z PLC
• Programowanie w języku FBD. Operacje na bitach i słowach. Typy danych
• Zmienne lokalne i globalne
• Operacje arytmetyczne i logiczne
• Liczniki i timery
• Struktury jako własny typ danych
• Tablice danych
• Funkcje i bloki funkcyjne
• Obsługa bibliotek
• Zabezpieczenie i ochrona projektu

Drugi dzień – godz. 9:00 – 16:00
• Rozszerzone informacje na temat sterowników serii iQ-R
• Możliwości rozbudowy sterownika o dodatkowe moduły i płyty rozszerzające
• Omówienie funkcji wbudowanych
• Moduły wejść i wyjść analogowych. Konfiguracja i program
• Architektura i typy wykonywania programów. Przykłady
• Obsługa przerwań
• Wykonanie programu typu Fixed Scan i Standby
• Podstawy języka SFC. Przykładowy program
• Wbudowany Ethernet. Uruchomienie komunikacji między sterownikami
• Diagnostyka sterownika i programu. Obsługa błędów

zapisy:
http://news.mpl.pl/szkolenie/0028/