Wirtualne uruchomienia - eliminacja błędów w fazie projektowania maszyn

Wirtualne uruchomienia rewolucjonizują proces projektowania maszyn, pomagając projektować szybciej z wyższą jakością

NX Mechatronics Concept Deigner pozwala na multidyscyplinarne podejście do projektowania maszyn
i przełamanie bariery między inżynierami elektrykami, mechanikami i automatykami. Kompleksowość rozwiązania pozwala na ponowne wykorzystanie istniejącej wiedzy, skrócenie czasu wprowadzania produktu na rynek i lepsze podejmowanie decyzji poprzez ocenę różnych koncepcji. Eliminacja błędów
na wczesnym etapie projektu i szybsze uruchomienie oznaczają większe zyski dla producentów maszyn i bycie bardziej konkurencyjnym na rynku.

  • W jaki sposób cyfrowy bliźniak zmienia podejście do projektowania maszyn
  • Czym są wirtualne uruchomienia – synergia pomiędzy hardware i software
  • Jak wygląda środowisko NX Mechatronics Concept Designer na rzeczywistych przykładach
  • Jak usprawnić proces R&D i testowania maszyn – eliminacja prototypów
1lajk