Wykorzystanie starego silnika do budowy nowej maszyny

Klient zbudował sobie sam dla siebie maszynę, wykorzystując do budowy silniki z lat 80-tych. Na zdjęciu tabliczka znamionowa.

Wg Rozporządzenia komisji WE nr 640/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla silników elektrycznych (dyrektywa w międzyczasie się zmieniała na 2009/125/WE), silniki powinny spełniać wymagania klasy sprawności:

Art. 2 p 3: Od dnia 1 stycznia 2017 r.: wszystkie silniki o mocy znamionowej w granicach 0,75–375 kW muszą odpowiadać co najmniej klasie sprawności IE3 zdefiniowanej w pkt 1 załącznika I, lub odpowiadać klasie sprawności IE2 zdefiniowanej w pkt 1 załącznika I oraz być wyposażone w sterownik bezstopniowy.

Wydawało mi się, że to dotyczy tylko nowoprodukowanych silników, ale w tym rozporządzeniu jest również napisane:

Art. 1 p. 1: Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące ekoprojektu dla wprowadzania na rynek i do użytku silników, w tym takich silników stanowiących integralną część innych produktów.

W rozporządzeniu brak jest jakiejkolwiek informacji o tym, że wymagania te nie działają dla wprowadzonych produktów przed wprowadzeniem rozporządzenia, co oznaczałoby, że wymusza się na użytkownikach wymianę silników niezgodnych z wymaganiami w rozporządzeniu.

Muszę odpowiedzieć klientowi: czy musi wymienić silniki i dlaczego, lub że może je wykorzystać do budowy nowej maszyny.

Wątpliwość jest też taka - czy takie stare silniki mogą pracować z falownikiem? Silniki są wyposażone w dodatkowy, niezależny wentylator, ale nie wiem, czy to można traktować jako czynnik łagodzący.

Jednoznacznie nie jestem w stanie tego stwierdzic, ale z tego co wiem w starszych silnikach przy pracy falownikiem, uszkodzeniu może ulec uzwojenie z powodu zniekształconej sinusoidy.

Tak, to już też wiem, dzięki za odpowiedź. Pytanie raczej dotyczy tego, czy można użyć tych silników, interpretując przywołane rozporządzenia. To, czy silnik wytrzyma, pozostanie do rozstrzygnięcia osobno.

Skoro jest to nowa maszyna to musi spełniać obecne przepisy, ponieważ jest dopiero wprowadzana do użytku.

Klasa izolacji B sugeruje, że silnik chwilę popracuje “pod” falownikiem, do których zaleca się klasę izolacji F.

1 polubienie

Uzwojenie uszkadza się ze względu na przepięcia jakie występują pomiędzy uzwojeniami i blachą, nie jest to zależne od zmian częstotliwości, a wynika z samej budowy falownika.

Cześć,
Jeżeli silnik posiada klasę izolacji na poziomie F, to nie wymaga się stosowania żadnych dodatkowych podzespołów. Ale jeżeli klasa izolacji jest niższa od F to do instalacji silnika z falownikiem potrzebujemy filtr, aby wygładzić napięcie zasilania silnik.