Wyzwania jakie stawia przemysł 4.0 przed zakładami produkcyjnymi

Na blogu Mitsubishi Electric jak pojawiło się kolejne świetne opracowanie.

Podstawowe zasady Przemysłu 4.0

Dwie kluczowe technologie umożliwiające I4.0 zapewnienie takich korzyści to Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) oraz systemy cybernetyczno-fizyczne.

Przemysł 4.0 opiera się na kilku zbieżnych ze sobą zasadach:

  • Współdziałanie: Umożliwienie maszynom, urządzeniom, czujnikom, organizacjom i ludziom łączenia i komunikowania się zgodnie ze wspólnymi standardami i za pośrednictwem protokołów IIoT.
  • Informacja: Wykorzystywanie systemów informacyjnych opartych na „modelu wirtualnym” świata fizycznego do pracy w czasie rzeczywistym z wieloma danymi, w tym danymi z czujników, które mogą stanowić część systemów cybernetyczno-fizycznych.
  • Integracja: Wspomaganie podejmowania decyzji poprzez zbieranie danych z wielu źródeł i ich prezentacja w zrozumiałym formacie, umożliwiającym podejmowanie decyzji w procesie zarządzania.
  • Automatyzacja: Dalszy rozwój automatyzacji Trzeciej Rewolucji Przemysłowej przez ograniczenie wykorzystania ludzi w celu wykonania nieprzyjemnych, powtarzalnych i potencjalnie ryzykownych zadań.
  • Autonomia : Wykluczenie człowieka z procesu decyzyjnego i procesów technologicznych przez wykorzystanie możliwości systemów cybernetyczno-fizycznych do podejmowania samodzielnych decyzji w odpowiedzi na zdarzenia w środowisku produkcyjnym w rzeczywistym świecie.

Więcej w artykule od Mitsubishi Electric:
http://news.mpl.pl/jakie-wyzwania-stawia-przemysl-4-0-przed-zakladami-produkcyjnymi/